Reklama w internecie, czy w telewizji

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jaka reklama jest bardziej skuteczna – reklama w internecie, czy reklama w telewizji. Na skuteczność akcji promocyjnej wpływ ma bowiem wiele czynników. Niektóre firmy decydują read...